Kodningskurs ger idéer för My data-tjänster

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 10.10.2016 9.03 | Publicerad på svenska 10.10.2016 kl. 9.12
Nyhet
Kdningskurs för att ta fram en fungerande modell för människocentrerade digitala tjänster som använder personuppgifter (Bild: Teknologiindustrin)
Kdningskurs för att ta fram en fungerande modell för människocentrerade digitala tjänster som använder personuppgifter (Bild: Teknologiindustrin)

Kommunikationsministeriet har tillsammans med Teknologiindustrin arrangerat en kodningskurs för att ta fram en fungerande modell för människocentrerade digitala tjänster som använder personuppgifter.

Avsikten med kursen var att gå över organisationsgränserna för att utarbeta personcentrerade modeller för informationshantering där data används till nytta för medborgarnas vardag och företagens verksamhet. Kursuppgiften gavs av kommunikationsminister Anne Berner.

Kodningskursen hade i uppgift att främja särskilt sådan operatörsverksamhet som baserar sig på My data. För att kunna dra nytta av att kombinera personuppgifter behöver vi operatörer som kan styra, sammanställa och hantera personuppgifter för en annan organisations eller för en annan persons räkning.

My data eller mina data är en snabbt växande finländsk modell för att utnyttja personuppgifter. Modellen ger den enskilda individen tillgång till och möjlighet att använda uppgifter som gäller honom eller henne. Modellen gör det också möjligt att nyttja personuppgifter i affärsverksamhet, eftersom den stärker förfaranden med hjälp av vilka en person bättre kan kontrollera hur data om honom eller henne används i olika tjänster.

- My data har en stor social och ekonomisk potential för olika sektorer. My data kan till exempel erbjuda en person proaktiva tjänster som tillgodoser just hans eller hennes behov av mobilitet och rörlighet. Tjänsterna kan på ett informationssäkert sätt och med personens samtycke utnyttja hans eller hennes kalenderuppgifter eller mobilitetshistoria, sade Laura Vilkkonen, överdirektör vid kommunikationsministeriet, i sitt anförande vid avslutningen av kodningskursen.

Kodningskursen som genomfördes i regi av Teknologiindustrin var ett försök som pågick i tre veckor (22.9-7.10.2016). På kursen utvecklade experter från olika it-företag gemensamt i grupp sådana digitala lösningar som det finns ett stort behov av i Finland. Pilotkursen samlade toppexperter från sex ledande it-företag i Finland och deltagarna var proffs på planering och design av koncept och gränssnitt. Kursen väntas ge resultat i form av prototyper och försök inom tjänsteutvecklingen.

Kommunikationsministeriet har aktivt främjat utvecklingen av digitala verksamhetsmodeller inom sektorerna för trafik, transport och kommunikation i Finland. Ministeriet kommer att utnyttja de konkreta resultaten av kodningskursen i sitt påverkningsarbete både i Finland och utomlands genom att sporra även andra företag att utveckla sina tjänster utifrån den framtagna modellen. Ministeriet kommer eventuellt att starta nya försök för att vidareutveckla lösningar som visat sig vara funktionsdugliga.