KM utlyser en tävling för att hitta nya aspekter och idéer för digitaliseringen inom mediebranschen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 19.1.2015 15.00 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 17.22
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet utlyser en tävling för att hitta nya aspekter och idéer för den digitaliseringen inom mediebranschen

Kommunikationsministeriet utlyser en Medieinnovationstävling i syfte att påskynda mediebranschens övergång till digiåldern. Målet med tävlingen är att främja strukturomvandlingen inom mediebranschen och stöda skapandet och utvecklandet av nya, konkurrenskraftiga innehålls-, service- och lösningskoncept i en digital verksamhetsmiljö.

Medieinnovationstävlingen utmanar medborgarna och företagen till att skapa idéer utanför de vanliga ramarna. Målet är nya aspekter, tjänster, verksamhetsmodeller och aktörer.

- Medieinnovationstävlingen är ett enskilt litet sätt att främja en stor fråga, men kan också som en liten gest fungera som språngbräda eller utgöra nyckeln till lösningen av ett problem, sporrar undervisnings- och kommunikationsminister Krista Kiuru.

- Det finns inga givna ramar för tävlingsbidragen, utan alla typer av kreativa innovationer inom mediebranschen är välkomna, förutsatt att de kan förverkligas i en digital miljö, beskriver minister Kiuru.

Tävlingen är tudelad. Den första delen är skriftlig och sker med en anmälningsblankett senast den 22 februari 2015. En urvalsjury väljer ut finalisterna bland alla inlämnade bidrag. Finalen ordnas den 10 mars 2015.

Den sammanlagda prissumman är 220 000 euro. Priserna beviljas som statsbidrag, som är avsedda bland annat för vidareutveckling av tävlingsbidraget. Prisernas storlek är från 5 000 till 50 000 euro.

Tävlingens domarkår består av aktörer och sakkunniga inom mediebranschen. Ordförande för domarkåren är minister Krista Kiuru.

Medieinnovationstävlingen är knuten till innovationsstödet för media, som regeringen beslutade om våren 2014. Innovationsstödet för media är ett treårigt stöd, med vars hjälp man underlättar mediebranschens övergång till digiåldern. Innovationsstödet för media förvaltas av Tekes för kommunikationsministeriets räkning.

Ytterligare information, tävlingsregler och anmälningsblankett finns på tävlingens webbplats på adressen: www.mediainnovaatio.fi

Ytterligare information
Antton Rönnholm, specialmedarbetare, tfn 0295 34 2676
Laura Vilkkonen, lagstiftningsråd, tfn 0295 34 2391