KM:s festkrift är en berättelse om 20 år av ändring

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 13.9.2012 9.02 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.40
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet fyller 120 år den 13 september 2012. Datumet fastställs utifrån den dag då kommunikationsexpeditionen vid storfurstendömet Finlands senat inrättades den 13 september 1892.

Jubileumsåret till ära utger ministeriet en festskrift som presenterar ministeriets verksamhet och de största förändringarna i den sedan 1990-talet fram till i dag. För festskriften intervjuades många tidigare och nuvarande medarbetare på ministeriet och dess förvaltningsområde.

- Festskriften är ministeriets historia berättad av vår egen personal. Boken gör inte anspråk på att vara en uttömmande historik, utan varje berättare drar sig till minnes händelser från gångna år genom sin personliga erfarenhet, berättar ministeriets kanslichef Harri Pursiainen.

Festskriften är uppbyggd kring sex centrala teman: effektivitetsdriven trafikpolitik, mot hållbarare utveckling, kommunikationernas genombrott, den tekniska utvecklingen, europeisering och samarbetet med Ryssland.

- Det har skett mycket stora ändringar inom trafik och kommunikation inom de senaste årtiondena. Inom kommunikationen har den tekniska brytningen varit enorm och hela samhället har digitaliserats. Trafiken har ökat och likaså oron för klimatet. Vi har reformerat trafikförvaltningen och det trafikpolitiska tänkandet. Trafiken har blivit en allt mer integrerad del av hela samhället, konstaterar Pursiainen.

- Ett annat stort steg som har påverkat vårt arbete var Finlands anslutning till Europeiska unionen. Ministeriets historia är på det hela taget berättelsen om den omfattande förändring som ministeriet och dess personal har levt igenom, fortsätter Pursiainen.

Festskriften är skriven av faktaförfattaren Matti Turunen. Ministeriet har berett festskriften i samarbete med Mobilia.

En historik om de 100 första åren i ministeriets historia skrevs år 1992 av Ilkka Seppinen under rubriken Valtaväylä Suomeen.

Festskriften finns tillgänglig på finska på ministeriets webbplats på adressen https://www.lvm.fi/broken-link?oldLink=http://www.lvm.fi/sv/jubileumsar.

Ytterligare information:
kommunikatiosdirektör Taina Pieski, tfn 0295 34 2330


Redaktioner kan begära ett exemplar av festskriften (på finska) på ministeriets kommunikation på e-postadressen [email protected].