KM får stort erkännande för sin progressiva trafikpolitik

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 2.11.2017 22.20 | Publicerad på svenska 2.11.2017 kl. 22.23
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet har fått ett betydande erkännande för sina förtjänster som en framåtsträvande drivkraft i fråga om trafik- och transportpolitiken och den lagstiftning som hänför sig till den. Ministeriet tilldelades ITS Hall of Fame-priset på världskongressen för intelligenta transporter i Montreal den 2 november.

Finland är föregångare inom konceptet Mobilitet som en tjänst (Mobility as a Service). Trafiken och transporterna är på väg att bli en helhetsbetonad service som allt bättre tillgodoser användarnas behov. Detta tankesätt har kommunikationsministeriet förtjänstfullt fört vidare.

Ministeriet får erkännande för lagen om transportservice som samlar ihop regleringen av transportmarknaden. Lagen on transportservice främjar digitaliseringen och är den första lagen i världen som möjliggör enhetliga och mobila resekedjor. Öppna data är en viktig del av lagreformen.

Kommunikationsminister Anne Berner är glad över den uppskattning som ministeriet får ta del av.

- Jag tackar det internationella nätverket för intelligenta transportsystem för detta betydande erkännande. Priset är ett starkt tecken på att vi arbetar med rätt saker för att utveckla framtidens trafik och transporter. Digitaliseringen påverkar hela samhället, också transporterna. Lagen om transportservice är verkligen mycket unik och länder som tekniskt sett är mer utvecklade än vi är mycket intresserade av den. ITS Hall of Fame-priset är ett bevis på att vi är uppskattade och att vi i Finland arbetar med sådant som är betydelsefullt globalt, konstaterar Berner.

Finland får beröm även för de utmärkta arrangemangen i Helsingfors 2014 av ITS-Europe, Europas största evenemang för intelligenta transportsystem.

Syftet med ITS Hall of Fame-priset är att årligen lyfta fram särskilt förtjänstfulla insatser för att utveckla intelligenta transporter. Utmärkelsen delas ut till Amerika, Asien och Europa i tre kategorier: branschföretag, lokalförvaltningar och framstående livsverk.

Det europeiska nätverket för intelligenta transporter nominerade kommunikationsministeriet till kandidat och den slutliga vinnaren valdes av styrelsen för ERTICO-ITS Europe.

Ytterligare information:

Laura Eiro, enhetsdirektör, tfn 040 096 9293

Anne Berner