KM anvisas 3,36 miljarder euro i budgetpropositionen för 2018

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 19.9.2017 15.12 | Publicerad på svenska 19.9.2017 kl. 15.18
Nyhet
Bild: Budgetpropositionen, VNK / Laura Kotila
Bild: Budgetpropositionen, VNK / Laura Kotila

Regeringen föreslår ett anslag på 3,36 miljarder euro för kommunikationsministeriets förvaltningsområde för 2018. Jämfört med 2017 är ökningen i den ordinarie budgeten 134 miljoner euro.

I propositionen anvisas 2,0 miljarder euro till trafik- och transportnäten, 214 miljoner euro till stöd för trafiken och upphandling av trafik- och transporttjänster, 523 miljoner euro till kommunikationstjänster, kommunikationsnät och stöd för kommunikation, 70 miljoner euro till myndighetstjänster inom trafiken, 495 miljoner euro till förvaltning och gemensamma utgifter på förvaltningsområdet och 45 miljoner euro till tjänster som gäller väderlek, hav och klimat.

Inom trafikledshållningen satsar man särskilt mycket på trafikledernas skick och kvalitet. För underhåll av trafiknätet, alltså bastrafikledshållning, föreslås ett anslag på 1,4 miljarder euro. Av anslaget är 453 miljoner euro finansiering för att minska det eftersatta underhållet inom regeringens strategiska spetsprojekt. Målet är att få den ökande eftersättningen av underhållet att stanna av. Tyngdpunkter i regeringens program för att minska det eftersatta underhållet är hanteringen av underhållsskulden, kundernas behov ur såväl näringslivets som enskilda personers synvinkel samt digitaliseringen och nya tjänster.

För investeringar i utvecklingen av trafikleder anvisas 505 miljoner euro. Regeringen föreslår att följande fyra nya utvecklingsprojekt ska inledas 2018: Ring I i Bredvik i Esbo (20 miljoner euro), arrangemangen för anslutande trafik till utbyggnaden av västmetron (7 miljoner euro), havsfarleden till Nordsjö (12,5 miljoner euro) och havsfarleden till Karleby (45 miljoner euro).