KM ansöker om tilläggsanslag för försöket med skrotningspremie för fordon

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 27.8.2015 8.00 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 17.22
Pressmeddelande

Försöket med skrotningspremie för fordon som inleddes i början av juli har fått en mycket livlig start. Staten har reserverat 3 miljoner euro för försöket som pågår till slutet av 2015, men anslaget kommer att vara använt redan före utgången av augusti. Kommunikationsministeriet vill fortsätta skrotningsförsöket enligt den ursprungliga planen till slutet av året och därför har ministeriet gett ett förslag till en tilläggsbudgetproposition på 5 miljoner euro. Regeringen lämnar sin tilläggsbudgetproposition till riksdagen den 17 september.

Syftet med försöket med skrotningspremie är att förnya bilbeståndet, att minska utsläppen från fordonstrafiken och att förbättra trafiksäkerheten. Målet är också att öka antalet gamla bilar som förs till en officiell återvinningsstation för att skrotas.

Försöket genomförs i samverkan mellan staten och bilbranschen. Staten betalar en premie på 1 000 euro för varje bil som skrotas. Bilbranschen deltar i försöket med en frivillig tilläggsersättning på 500 euro och går ut med aktiv information och marknadsföring. Före kampanjen antog man att premien kommer att betalas i ersättning för 3 000 skrotningsfärdiga fordon. I själva verket har siffran uppnåtts redan under de två första månaderna av försöket. På basis av erfarenheterna hittills är det sannolikt att totalt ca 8 000 fordon som berättigar till premien kommer att skrotas under försöksperioden.

Vad då för en skrotningspremie?

Villkoren för beviljande av skrotningspremien är noggrant avgränsade och definierade i lag. En förutsättning för skrotningspremien är att den som köper en ny personbil eller husbil äger en över tio år gammal bil som han eller hon lämnar in för skrotning. Skrotningspremien beviljas för anskaffningen av en ersättande ny bil som inte har genomgått första registrering och vars koldioxidutsläpp (CO2) är högst 120 g/km. Den bil som skrotas måste vara minst tio år gammal. Skrotningspremie kan betalas endast en gång för varje bil som skrotas och endast en gång för varje nyanskaffad bil.

Ytterligare information:

Kirsi Miettinen, enhetsdirektör, tfn 0400 719 629