KM – 125 år med fokus på trafik, transport och kommunikation

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 12.9.2017 14.00
Nyhet
KM 125 år -logo (Bild: LVM)
KM 125 år -logo (Bild: LVM)

Kommunikationsministeriet fyller 125 år den 13 september 2017. Datumet går tillbaka till den 13 september 1892, den dag då kommunikationsexpeditionen vid Storfurstendömet Finlands senat inrättades.

År 1918 omvandlades kommunikationsexpeditionen till ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena och år 1970 uppdelades ministeriet i trafikministeriet och arbetskraftsministeriet. Med tiden växte kommunikations-politiken i betydelse och år 2000 ändrades trafikministeriets namn till kommunikationsministeriet.

Under hela sin historia har kommunikationsministeriet genom goda kommunikationer främjat välfärden i samhället och skapat verksamhetsförutsättningar för näringslivet. Det ministerium som till en början byggde kanaler och järnvägar har med tiden utvecklats till en strategisk ledare för hela kommunikationssektorn.

- Fungerande tjänster inom transport och kommunikation hör till grundstenarna i samhället. Tjänsterna och näten har utvecklats med stormsteg under drygt hundra år. Såväl trafik- och transportsektorn som kommunikations-branschen har stått i fokus för de megatrender som har förändrat världen, säger minister Anne Berner.

- Ministeriets uppgift är att skapa förutsättningar, att röja väg för idéer: att bereda lagstiftning som möjliggör förändring.

- Digitaliseringen ändrar våra rutiner, tjänster och beteendemönster. Vi vill modigt ta vara på dessa möjligheter och göra saker på ett nytt sätt. Även framöver kommer vi att arbeta tillsammans för en bättre framtid, ett bättre Finland.