Klockan ställs om till sommartid på söndag

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 24.3.2022 15.35 | Publicerad på svenska 24.3.2022 kl. 15.42
Pressmeddelande
Vi övergår till sommartid söndagen den 27 mars 2022. (Bild: LVM)
Vi övergår till sommartid söndagen den 27 mars 2022. (Bild: LVM)

Vi går över till sommartid natten mellan lördag och söndag. Klockan ställs fram en timme söndagen den 27 mars klockan 3.00 på efternatten.

I Finland har sommartid och normaltid tillämpats varje år sedan 1981. Enhetlig praxis med sommartid och vintertid tillämpas i hela Europeiska unionen.

Man vill avstå från omställningen av klockan

Europeiska kommissionen föreslog 2018 att den tidsomställning som görs två gånger per år ska slopas enhetligt i hela Europeiska unionen. Medlemsstaterna skulle själva på nationell nivå få bestämma vilken tid de permanent tar i bruk.

Finland formulerade sin preliminära ståndpunkt om initiativet redan 2018, då medborgare, näringslivet och andra intressentgrupper hördes på bred front. På basis av resultaten understödde många slopandet av tidsomställningen. I svaren understöddes både sommartid och vintertid, men vintertid vann något mer understöd. Finland har för närvarande ingen officiell slutlig ståndpunkt i fråga om permanent tid. Finland anser att det är viktigt att undvika att tidszonerna splittras.

Hur framskrider behandlingen av förslaget?

Den ursprungliga tidsplanen för kommissionens förslag har inte uppfyllts. Våren 2019 röstade Europaparlamentet för att avskaffa tidsomställningen. Då föreslog parlamentet att klockorna skulle ställas om för sista gången 2021.

Förslaget väntar dock ännu på behandling i Europeiska unionens råd, eftersom rådet och parlamentet beslutar gemensamt i frågan. Behandlingen i rådet förutsätter att alla medlemsstater bildar sin egen ståndpunkt i frågan.

Ytterligare information:

Maria Rautavirta, enhetsdirektör, tfn 040 718 5975, [email protected]