Kari Wihlman ny generaldirektör för Trafikverket fr.o.m. den 1 januari 2018

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 19.10.2017 13.37
Nyhet
Kari Wihlman (Foto: Nina Kaverinen)
Kari Wihlman (Foto: Nina Kaverinen)

Statsrådet har den 19 oktober 2017 utnämnt vicehäradshövding Kari Wihlman till generaldirektör för Trafikverket. Wihlmans mandatperiod är fem år och börjar den 1 januari 2018.

Wihlman övergår till Trafikverket från Trafiksäkerhetsverket Trafi, där han varit generaldirektör sedan 2010. Före det var han överdirektör för Fordonsförvaltningscentralen åren 2008-2009.

Wihlman har gjort en lång karriär inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde och haft ledande poster vid Bilregistercentralen, Fordonsförvaltningscentralen och Trafiksäkerhetsverket Trafi i sammanlagt 26 år.

Trafikverkets nuvarande generaldirektör Antti Vehviläinen övergår till Kommunikationsverket för att leda ett gemensamt projekt för förvaltningsområdet som har som mål att främja införandet av 5G-tekniken i Finland. Projektet omfattar bl.a. utveckling av trafik- och kommunikationsnäten samt automatiseringen inom transportsektorn.

Trafikverket svarar för upprätthållandet och utvecklandet av servicenivån i trafiken på trafikleder som förvaltas av staten. Ämbetsverket främjar trafiksystemets funktion och säkerheten i trafiken samt en balanserad och hållbar utveckling av regionerna. Ämbetsverket administrerar, upprätthåller och utvecklar landsvägar samt statens bannät och vattenleder. Trafikverket har en personal på cirka 650 anställda.