Kanslichef Kivimäki deltar i Internationella transportforumets högnivåmöte

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 22.5.2024 9.32 | Publicerad på svenska 22.5.2024 kl. 11.32
Pressmeddelande
Kansliapäällikkö Minna Kivimäki istuu pöydän takana ja katsoo kameraan
Kanslichef Minna Kivimäki (Bild: Suvi-Tuuli Kankaanpää, Keksi)

Kanslichef Minna Kivimäki deltar i ett högnivåmöte för Internationella transportforumet (ITF, International Transport Forum) i Leipzig i Tyskland den 22–23 maj 2024. Mötets övergripande tema är att bevara miljöfokus i kristider.  

Kivimäki representerar Finland vid Internationella transportforumets ministermöten. Bland annat ska hon delta i en öppen ministerdiskussion om samarbete för att förbättra transportinfrastruktur och globala förbindelser. 

- På Finlands vägnar lyfter vi i diskussionen särskilt fram hur intelligent mobilitet och utnyttjande av teknik ökar hållbarheten och påskyndar övergången till utsläppsfri trafik och transport. Målet bör vara ett hållbart, tryggt och informationsbaserat trafiksystem, säger kanslichef Kivimäki.

I det årliga globala högnivåmötet deltar över 1 400 experter och beslutsfattare inom transportområdet från över 80 länder. Evenemanget samlar transportministrar, verkställande direktörer och direktörer för internationella organisationer för att diskutera framtiden för trafik- och transportsektorn. 

Internationella transportforumet är en organisation som är ansluten till OECD. Den omfattar 66 länder.

Mer information:

Saara Hildén, överinspektör, tfn 0295 342 141, [email protected]