Juhapekka Ristola fortsätter som chef för kommunikationspolitiska avdelningen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 28.4.2011 11.24 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.36
Pressmeddelande

Statsrådet har den 28 april utnämnt juris magister, vicehäradshövding Juhapekka Ristola till chef för kommunikationsministeriets kommunikationspolitiska avdelning på viss tid. Ristolas tjänsteperiod börjar den 1 juni 2011 och pågår i fem år.

Juhapekka Ristola (född 1969) har varit chef för kommunikationspolitiska avdelningen sedan oktober 2010. Innan dess arbetade han som chef för ministeriets enhet för kommunikationstjänster. Han har arbetat vid ministeriet sedan 2002.

Till ministeriets kommunikationspolitiska avdelning hör enheten för kommunikationsnät och enheten för kommunikationstjänster. Kommunikationspolitiska avdelningen ansvarar bland annat för lagstiftning som gäller kommunikationsnätverk, frågor kring integritetsskydd och informationssäkerhet, förbättrande av kommunikationstjänsternas tillgänglighet, spektrumpolitik samt lagstiftning som gäller radio- och televisionsverksamhet. Avdelningen ansvarar också för frågor kring postverksamhet och presstöd samt för resultatstyrningen av Kommunikationsverket.

Mer information:

Kanslichef Harri Pursiainen, tfn (09) 160 28389, 0500 787 742