Jarkko Saarimäki blir generaldirektör för Transport- och kommunikationsverket

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 7.12.2023 13.57 | Publicerad på svenska 7.12.2023 kl. 14.06
Pressmeddelande
Kuvassa Jarkko Saarimäki katsoo kameraan
Jarkko Saarimäki (Bild: Kommunikationsministeriet)

Statsrådet utnämnde den 7 december 2023 juris magister Jarkko Saarimäki till generaldirektör för Transport- och kommunikationsverket för tiden 20.12.2023–19.12.2028.

När Saarimäki blir generaldirektör lämnar han kommunikationsministeriet, där han har varit avdelningschef för avdelningen för tjänsteproduktion sedan oktober 2022.

Saarimäki har tidigare arbetat vid Transport- och kommunikationsverket som överdirektör för transportsystemtjänsterna 2020–2022. Saarimäki arbetade som direktör för Transport- och kommunikationsverkets cybersäkerhetscenter 2016–2019 och innan dess bland annat som utvecklingschef och biträdande direktör vid Kommunikationsverket.

Transport- och kommunikationsverket främjar informationssamhällets och trafiksystemets utveckling, fungerande och säkra trafik-, transport- och kommunikationsförbindelser och tjänster som gäller trafik, transport och kommunikation samt cybersäkerhet. Verket är tillstånds-, register- och tillsynsmyndighet inom sitt område.

Mer information:

Minna Kivimäki, kanslichef, tfn 0295 342 389, [email protected]