Investeringsstöd för miljövänliga fartyg

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 12.11.2010 15.38 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.07
Nyhet

Statsrådet utfärdade den 11 november en förordning om de allmänna villkoren för investeringsstöd som förbättrar miljöskyddet hos fartyg. Förordningen träder i kraft den 12 november 2010.

Rederierna får inom de närmaste åren nya krav i synnerhet om minskningen av bränslets svavelhalt. Med hjälp av investeringsstödet kan rederierna förbereda sig för de nya kraven i tid.

De allmänna villkoren för investeringsstöd är i kraft till slutet av år 2014. Stödet beviljas av kommunikationsministeriet. Stödprogrammet måste godkännas av EU-kommissionen, dvs. stöd kan inte betalas före kommissionen har behandlat ärendet.

Statsrådet godkände också en kläm enligt vilken "då beslut tas om att bevilja stöd enligt första tilläggsbudgeten för år 2010 och den kompletterande budgetpropositionen för år 2011 ska stödets maximala belopp av fullmakten på 30 miljoner euro i moment 31.30.46 i alla stödbeslut med avvikelse från 8 § 2 mom. begränsas till högst 50 % av tilläggsinvesteringarna i fartygsprojektet".

Ytterligare information:
specialsakkunnig Tero Jokilehto, tfn 09 160 28009, 040 535 0574