Harri Pursiainen fortsätter som kanslichef vid kommunikationsministeriet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 11.3.2011 11.39 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.36
Pressmeddelande

Republikens president utnämnde den 11 mars 2011 på framställning av statsrådet juris kandidat Harri Pursiainen (53) till kanslichef vid kommunikationsministeriet. Kanslichefens tjänsteperiod börjar den 1 juni 2011.

Kanslichefens tjänsteperiod är fem år. Kanslichefens uppgift är att leda, utveckla och övervaka verksamheten inom ministeriet och dess förvaltningsområde.

Kommunikationsministeriets uppgift är att främja samhällets funktionsduglighet och befolkningens välfärd genom att se till att medborgarna och näringslivet har till sitt förfogande högklassiga, säkra och förmånliga trafik- och kommunikationsförbindelser och att företag i branschen har konkurrenskraftiga verksamhetsbetingelser.

Ytterligare information:

Förvaltningsdirektör Päivi Viippola, tfn 09-160 28776, 040 742 1703