Förtjänstmedaljer för motorfordonstrafikarbete delades till åtta yrkespersoner inom branschen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 18.4.2023 12.30 | Publicerad på svenska 20.4.2023 kl. 15.05
Pressmeddelande
Kommunikationsminister Timo Harakka och förtjänstmedaljörerna. (Bild: LVM)

De årliga förtjänstmedaljerna för motorfordonstrafikarbete delades ut den 18 april 2023.

Årets förtjänstmedaljer för motorfordonstrafikarbete beviljades åtta personer för deras förtjänstfulla insatser inom vägtrafiken. Kommunikationsminister Timo Harakka delade ut medaljerna.

År 2023 fick följande personer en förtjänstmedalj:

Verkställande direktör Lasse Ahlstedt

Verkställande direktör Eeva-Maija Koponen

Verkställande direktör Antti Korsisaari

Verkställande direktör Timo Koskinen

Verksamhetsledare Heikki Lappalainen

Verkställande direktör Nina Raitanen

Äldre konstapel Erkki Savolainen

Styrelseordförande Kaija Taipale

"Varma gratulationer till årets medaljörer. Tack för att ni är med och skapar ett pålitligt och fungerande trafiksystem som gör det möjligt för alla att röra sig”, gratulerade minister Harakka de nya förtjänstmedaljörerna.

Motorfordonstrafikens förtjänstmedaljer tilldelas för förtjänstfullt och långvarigt arbete till förmån för motorfordonstrafiken på nationell nivå och utvecklingen av den. Förtjänstmedaljen kan tilldelas en person som genom sitt långvariga och framgångsrika arbete har främjat utvecklingen av vägtrafiken.

Kommunikationsministeriet tilldelar medaljerna på framställan av en medaljkommitté tillsatt av styrelsen för centralorganisationen Moottoriliikenteen Keskusjärjestö ry. Medaljerna har tilldelats sedan 1993. Förtjänstmedaljen blev officiell 2007.

Motortrafikcentralorganisationen Moottoriliikenteen Keskusjärjestö är ett samarbetsorgan för sju vägtrafikorganisationer. Medlemmar är Autoalan Keskusliitto, Automobilförbundet, Bilimportörerna och -industrin, Linja-autoliitto, Suomen Autoteknillinen Liitto, Finlands Transport och Logistik SKAL och Suomen Taksiliitto.

Ytterligare information

Janne Kojo, ombudsman, centralorganisationen Moottoriliikenteen Keskusjärjestö, tfn 0400 333 546