Förnyat bilbestånd ger mindre utsläpp

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 26.10.2017 14.00
Pressmeddelande

Regeringen har lagt fram ett förslag till en temporär lag om skrotningspremie för personbilar, stöd för anskaffning av eldrivna personbilar och stöd för konvertering av personbilar till gas- eller etanoldrift. Enligt förslaget ska privatpersoner i form av en skrotningspremie eller ett anskaffningsstöd få stöd för att skaffa en bil med lägre utsläpp eller för att konvertera en gammal bil så att den drivs med gas eller etanol.

- Bilparken i Finland hör till de äldsta Europeiska unionen. Vårt mål är att påskynda en förnyelse av bilparken och att minska utsläppen från trafiken. Samtidigt förbättrar vi trafiksäkerheten och driver fram en ökad användning av alternativa bränslen, säger kommunikationsminister Anne Berner.

Regeringen lämnade riksdagen den 26 oktober en proposition med förslag till lag om skrotningspremie för personbilar och stöd för anskaffning av eldrivna personbilar samt stöd för konvertering av personbilar till gas- eller etanoldrift. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2018 och gälla fram till den 31 december 2021. Skrotningspremien ska dock vara i kraft endast till den 31 augusti 2018.

Skrotningspremiens storlek beror på bilens drivkraft

Enligt förslaget betalas 1 000 euro i skrotningspremie för anskaffningen av en ny personbil vars koldioxidutsläpp är högst 110 gram per kilometer.

Anskaffningen av en ny etanol- eller gasdriven bil, en renodlad elbil eller en laddningsbar hybridbil stöds med 2 000 euro. På dessa tillämpas inte utsläppsgränsen på 110 gram.

I praktiken avses skrotningspremien vara en rabatt på bilens försäljningspris när den nya bilen köps. Dessutom bereds bilbranschen en möjlighet att delta i skrotningspremien med en extra rabatt på nya bilar.

En förutsättning för att skrotningspremien ska betalas är att den som köper en ny utsläppssnål personbil äger en minst tio år gammal bil som han eller hon samtidigt lämnar in till en laglig återvinningsstation för skrotning. Dessutom måste bilen ha använts i trafik under 2017.

Anskaffningsstödet till elbilar gäller även långtidshyrning

Enligt förslaget ska alla som 2018-2021 köper eller långtidshyr en renodlad elbil betalas 2 000 euro i anskaffningsstöd. Anskaffningsstödet ska kunna beviljas personer som köper eller i minst tre år långtidshyr en ny renodlad elbil. Bilen får kosta högst 50 000 euro med mervärdesskatten och bilskatten medräknad.

Stödet för anskaffning av elbilar avses endast gälla renodlade elbilar och det kan inte betalas samtidigt med skrotningspremien. Anskaffningsstödet beviljas som en rabatt på bilens försäljningspris eller hyra.

Enligt propositionen ska privatpersoner kunna få stöd för att konvertera en personbil så att den drivs med gas eller etanol. Stödet för att konvertera en bil så att den blir gasdriven är 1 000 euro. Stödet för att konvertera en bil så att den blir etanoldriven är 200 euro. Det föreslås att stödet ska betalas när det konverterade fordonet har genomgått en ändringsbesiktning.

Det är Trafiksäkerhetsverket Trafi som beviljar stöden. Om ansökningsförfarandet för stöden informeras i större detalj i takt med att behandlingen av propositionen framskrider.

Lagförslaget bidrar till att man kan nå målen för det projekt i regeringsprogrammet som gäller bioekonomi och rena lösningar. Propositionen hänför sig till statens budgetproposition för 2018 och avses bli behandlad i samband med den. De föreslagna stöden har beretts i enlighet med de riktlinjer som förts fram av den parlamentariska arbetsgrupp som utreder finansieringen av transportnätet.

Mer information

Ari-Pekka Manninen, enhetsdirektör, tfn 050 594 2679

Eleonoora Eilittä, överinspektör, tfn 050 309 9189

Anne Berner