Flygtrafikstrategin: Flygplatsnätet bevaras genom utveckling av landskapsflygplatserna

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 6.2.2015 11.45 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 17.22
Pressmeddelande

I sin nya flygtrafikstrategi för åren 2015-2030 presenterar kommunikationsministeriet över femtio handlingslinjer för flygtrafiken och flygplatserna.

Det centrala i strategin är att upprätthålla flygplatserna som ett nätverk även i framtiden samt att utveckla flygtrafiken och landskapsflygplatserna i ett samarbete mellan myndigheterna och näringslivet.

Flygtrafikstrategin överlämnades till trafik- och kommunminister Paula Risikko den 6 februari. I den presenteras åtgärder och mål som utöver flygplatserna gäller bland annat säkerhet, avgifts- och stödpolitik, flygtrafiktjänster, utbildning och marktjänster.

I strategin betonas att flygtrafiken stöder tillväxtmöjligheterna för Finlands ekonomi och landets konkurrenskraft. Flygtrafiken bör utvecklas långsiktigt till att betjäna resenärer och andra kunders behov.

- Strategin erbjuder en bra grund för utvecklingen av olika delområden inom flygtrafiken både nationellt och som en del av Europeiska unionens och internationella organisationers berednings- och lagstiftningsarbete, konstaterar Risikko.

Enligt Risikko tillsätts fem regionala arbetsgrupper för verkställandet av strategin. Deras uppgift är att skapa efterfrågan på regionala flygplatser och deras tjänster.

Utöver flygplatserna och flygtrafikförbindelserna utvecklas även trafikförbindelserna till flygplatserna. Förbindelserna kunde förverkligas som resekedjor som kombinerar olika trafikformer.

- I samarbetsgrupperna samlas representanter för bland annat landskapsförbunden, handelskamrarna, flygplatskommunerna, företagsorganisationer och NTM-centralerna, summerar Risikko.

I Finland finns det för närvarande 24 flygplatser som drivs av Finavia, en flygplats i Seinäjoki som drivs av en stiftelse och en kommunal flygplats i S:t Michel. Helsingfors-Vanda flygplats är den enda flygplatsen i nätverket som går med vinst och Finavias hela flygplatsnät drivs med inkomsterna från den.

I strategin konstateras det att det för att säkra ett omfattande nätverk av flygplatser och reguljärflyg är viktigt att stärka Helsingfors-Vanda flygplats konkurrenskraft, särskilt i den allt kärvare transittrafiken mellan Europa och Asien.

Tre spetsprojekt har utsetts i strategin för att utveckla de regionala flygplatserna. Projekten i Lappland och Norra Finland samt Östra Finland koncentrerar sig på utvecklingen av flygplatserna i regionen, deras flygtrafiktjänster och turismen. I Tammerfors försöker man skapa resekedjor till flygplatsen som betjänar resenärer och näringslivet och som kombinerar olika transportformer.

I strategin bedöms de betydande tillväxtmöjligheter obemannade luftfartyg erbjuder många tjänster. Sådana är till exempel lantmäteri, kartläggning och fotografering, säkerhetsinspektioner av trafik- och energinätverk, assistans- och räddningstjänster samt gränsbevaknings- och försvarsverksamhet.

Därför bör man också stöda utvidgandet av användningsmöjligheterna för obemannade luftfartyg. Man bör skapa en progressiv verksamhetsmiljö för verksamheten och samtidigt säkerställa att det är säkert att använda obemannade luftfartyg i det gemensamma luftrummet.

Även om säkerheten inom den kommersiella flygtrafiken numera är på en bra nivå måste man fortsättningsvis satsa på säkerheten i synnerhet vad gäller sportflygverksamhet och allmänflyg. Åtgärder som syftar till att förbättra säkerheten planeras och genomförs i ett samarbete mellan myndigheterna och sportflygarna, konstateras det i strategin.


Ytterligare information om strategin:
Mikael Nyberg, regeringsråd, enhetschef, tfn 0295 34 2474
Risto Saari, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 34 2474
Lassi Hilska, trafikråd, tfn 0295 34 2497