Fler tågavgångar tack vare beslut om allmän trafikplikt

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 12.10.2016 13.27 | Publicerad på svenska 12.10.2016 kl. 13.29
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet har fattat ett beslut om tågtrafik som omfattas av allmän trafikplikt under tiden 11.12.2016-9.12.2017. Beslutet ökar antalet tågavgångar på olika håll i Finland. Dessutom gjordes preciseringar i vissa tidtabeller i enlighet med önskemål från regionerna.

VR-Group Ab har ensamrätt till persontågstrafiken i Finland. I gengäld för ensamrätten förpliktas VR att bedriva trafik som omfattas av så kallad allmän trafikplikt. Med detta avses trafik som inte är företagsekonomiskt lönsam, men för vilken staten inte betalar någon särskild ersättning. Enligt avtalet om ensamrätt får den trafik som omfattas av allmän trafikplikt orsaka VR högst 20 miljoner euro i förlust.

Beslutet om allmän trafikplikt gäller ett år i sänder eftersom ministeriet som bäst bereder en avreglering av persontrafiken på järnvägarna för att öppna trafiken för konkurrens.

Utbudet av trafik som VR bedriver i enlighet med skyldigheten att tillhandahålla allmännyttiga tjänster under tiden 11.12.2016-9.12.2017 finns som bilaga till beslutet om allmän trafikplikt.

Ytterligare information:

Sabina Lindström, enhetsdirektör, tfn 0295 342 576, Twitter @LindstromSabina

Iida Huhtanen, regeringssekreterare, tfn 0295 342 576, Twitter @LindstromSabina

Joel Karjalainen, överinspektör, tfn 0295 342 028, Twitter @profkarjalainen

Anne Berner