Finland utsågs till medlem i sjöfartsorganisationen IMO:s råd

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 1.12.2023 18.51
Pressmeddelande
Kuvassa keltainen jäänmurtaja ja teksti
Bild: Ville Suni, Arctia Oy / LVM

Internationella sjöfartsorganisationen IMO:s generalförsamling röstade den 1 december 2023 om rådets medlemmar för åren 2024–2025. Finland utsågs till medlem i rådet som består av 40 medlemsländer.

– Jag är mycket nöjd med omröstningen som är resultatet av ett långsiktigt arbete. Alla aktörer inom den finländska sjöfartsbranschen ska ha tack, säger kommunikationsminister Lulu Ranne nöjt.

– Som medlem i rådet kan Finland bättre påverka utvecklingen inom branschen, fortsätter minister Ranne.

Finland betonade ny teknik och utbildning

I sin kampanj betonade Finland tre mål:

1. En hållbar sjöfart – nödvändighet och möjlighet
2. Ny teknik – potentialen i bruk för att främja säkerhet och välfärd
3. Utbildning och jämställdhet i centrum för sjöfarten

Som medlem i rådet har Finland bättre möjligheter att främja bland annat dessa mål. 

IMO (International Maritime Organization) har en central roll i fråga om utvecklingen av internationella sjöfartsregler. Rådet, som består av medlemsländerna, styr på ett övergripande sätt organisationens arbete under tiden mellan generalkonferenserna.

IMO har 175 medlemsländer och Finland har varit medlem i organisationen sedan 1959. Finland var senast medlem i rådet 1998–1999 och 2000–2001.

Vad händer nu?

Generalförsamlingen för Internationella sjöfartsorganisationen IMO fortsätter i London till den 6 december. Det nya rådet inleder arbetet den 1 januari 2024.

Mer information:

Jani Haapsaari, specialsakkunnig, tfn +358 50 500 1903, [email protected]

Anita Mäkinen, ställföreträdare för Finlands ständiga representant vid IMO, tfn +358 401 624 592, [email protected]