Finland skickade ett sjätte svar till kommissionen på klagomålet över Rundradion

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 15.9.2023 13.00 | Publicerad på svenska 18.9.2023 kl. 16.22
Pressmeddelande
.
Kvinnan använder en bärbar dator på soffan. (Bild: Mika Pakarinen, Keksi/LVM)

Finska staten lämnade den 12 september 2023 sitt sjätte bemötande till Europeiska kommissionen om Sanoma Media Finlands klagomål över Rundradion. Finland har bett kommissionen om tillstånd att publicera bemötandet. På grund av EU-lagstiftningen är brevväxling med kommissionen i regel sekretessbelagd.

Klagomålet som Sanoma lämnade våren 2021 gäller i synnerhet Rundradions beställvideotjänster (video-on-demand) och elektroniska utbildningsinnehåll. I Yle Arenan producerar Rundradion i nuläget beställvideotjänster som enligt klaganden inte överensstämmer med EU-lagstiftningen om statligt stöd.

Enligt Finlands svar är Rundradions nuvarande verksamhet förenlig med EU:s lagstiftning om statligt stöd. I svaren anses att klagomålet grundar sig på en felaktig tolkning av EU-lagstiftningen och på en vilseledande beskrivning av den finländska mediemarknaden och medielagstiftningen.

Finland har i sina bemötanden ansett att Rundradions Yle Arena och utbildningsinnehåll tillräckligt tillgodoser konsumenternas ändrade användningsbehov i fråga om innehållstjänster och därmed är en del av Rundradions allmännyttiga verksamhet.

Vad händer härnäst?

EU-kommissionen bedömer om Finlands svar är tillräckliga och beslutar utifrån det om den ska begära ytterligare utredningar i frågan av Finland. Behandlingen av ärenden som gäller statligt stöd i EU kan ta flera år och inbegripa flera brevväxlingsomgångar.

Ytterligare information:

Roosa Patrakka, överinspektör, roosa.patrakka(a)gov.fi, tfn 0295 342 192

Sini Wirén, enhetsdirektör, sini.wiren(a)gov.fi, tfn 0295 342 532