Finland ratificerade den internationella konventionen om hantering av barlastvatten

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 8.9.2016 13.32 | Publicerad på svenska 8.9.2016 kl. 13.37
Nyhet
Bild: LVM
Bild: LVM

Finland har ratificerat den internationella konventionen om hantering av fartygs barlastvatten antagen av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) 2004. Anslutningsinstrumentet deponerades hos IMO:s generalsekreterare Kitack Lim den 8 september.

Barlastvattenkonventionen träder i kraft internationellt tolv månader efter det att 30 stater med 35 procent av världens tonnage har anslutit sig till den.

Ikraftträdandet innebär att fartyg i utrikestrafik i regel måste ha utrustning som hanterar barlastvattnet. Internationella sjöfartsorganisationen IMO beslutade 2013 att utrustning för hantering av barlastvattnet ska installeras inom fem år efter det att konventionen träder i kraft, alltså senast 2022.