Finland och Sverige ingick avtal om taxitrafik och isbrytarassistans

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 30.8.2011 11.48 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.36
Pressmeddelande

Finland och Sverige har undertecknat ett avtal som möjliggör taxitransporter över nationsgränsen. Länderna undertecknade överenskommelsen om taxitrafik den 29 augusti på Island. För Finlands del undertecknades avtalet av trafikminister Merja Kyllönen och för Sveriges del av infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Ministrarna träffades i samband med det nordisk-baltiska transportministermötet i Reykjavik.

Bakgrunden till avtalet är bristen på taxitjänster i norra Sverige. På grund av detta har taxiåkare från norra Finland redan i flera år kört taxi även på den svenska sidan. De finska taxiåkarna har regelbundet utfört skolskjutsar, körningar av äldre personer och beställda taxitransporter.

Det nu undertecknade avtalet skapar gemensamt överenskomna ramar och spelregler för taxitrafik över gränsen mellan länderna. Avtalet gör det möjligt att fortsätta den taxitrafik som bedrivs i dagsläget och ger förutsättningar för att vidareutveckla taxitransporterna.

Ministrarna undertecknade också ett avtal om isbrytarsamarbetet mellan Finland och Sverige. I avtalet definieras avtalsområdet och grunderna för samarbetet noggrannare än hittills. Syftet med avtalet är att ordna isbrytartjänsterna i Bottniska viken och på Ålands hav kostnadseffektivt. Dessutom säkras att de ansvariga myndigheterna i båda länderna i samverkan förvaltar det system som används för styrning av service till vintersjöfarten.

Avtalet gäller i 20 år. Avtalet förutsätter att Finland har en kapacitet på fem isbrytare. Av dessa ska fyra vara isbrytare av kategori A och en av kategori B.

Ministrarna diskuterade också hur gods- och persontrafiken i Kvarken kan tryggas på bästa möjliga sätt även i fortsättningen. Bägge länder vill säkerställa att färjetrafiken mellan Vasa och Umeå fortsätter till ett rimligt pris och med tillräckligt frekventa avgångar.

Ytterligare information: regeringsrådet Silja Ruokola, tfn 040 580 0894