Finland i toppen för informationssäker affärsverksamhet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 10.2.2016 13.24 | Publicerad på svenska 10.2.2016 kl. 13.45
Nyhet
Minister Anne Berner, nationell informationssäkerhetsstrategi (Foto: LVM)
Minister Anne Berner, nationell informationssäkerhetsstrategi (Foto: LVM)

I den framtidsvision som arbetsgruppen för en nationell informationssäkerhetsstrategi har gjort upp är Finland världsetta på tillförlitlighet inom digital affärsverksamhet. Arbetsgruppen överlämnade den 10 februari 2016 ett förslag till en informationssamhällsstrategi till kommunikationsminister Anne Berner.

Visionen i strategin är att Finland inom digital affärsverksamhet är ett konkurrenskraftigt och framstegsvänligt land där det är tryggt att ta fasta på digitaliseringens möjligheter.

- Om vi vill erbjuda ett hem för världens mest tillförlitliga digitala affärsverksamhet måste vi kunna stå till tjänst med säkrare och riskfriare förhållanden än våra konkurrenter. Våra chanser att lyckas med detta ökar om tillförlitlighet och tillgodoseendet av medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter på nätet ses som en konkurrensfördel för hela Europa, konstaterar minister Berner.

Kommunikationsministeriet har i enlighet med regeringsprogrammet i ett brett samarbete berett en informationssäkerhetsstrategi. I den beskrivs det finländska informationssäkerhetsarbetet med hjälp av mål, prioriteringar och åtgärder.

Strategin är en del av regeringens spetsprojekt för att skapa en tillväxtmiljö för digital affärsverksamhet