Finland går och cyklar året runt

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 17.11.2021 9.00 | Publicerad på svenska 17.11.2021 kl. 9.01
Pressmeddelande
Finland går och cyklar. (Bild: KM)
Finland går och cyklar. (Bild: KM)

Finländare går genom snö och snöyra, myt eller fakta? Hur påverkar förhållandena viljan att gå och cykla, hur förebygger man halkolyckor? Forumet Finland går och cyklar (Suomi kävelee ja polkee) 25.11.2021 samlar än en gång personer som är intresserade av att promenera och cykla. Temat för forumet är gång och cykling året runt.

"Det är viktigt med bra underhåll av gång- och cykellederna när vi strävar efter att främja andelen utsläppsfria, aktiva trafikformer i trafiken. Det är också viktigt för hälsan att allt från skolelever till seniorer kan röra sig smidigt och tryggt till fots och på cykel i vardagen", säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Syftet med Trafikledsverkets och NTM-centralernas riktlinjer för vinterunderhåll är att främja gång och cykling även på vintern. Detta förutsätter att gång- och cykellederna underhålls ordentligt oavsett väder.

"Förhållandena har stor betydelse för hur smidigt, attraktivt och säkert färdsättet är. Med ett högklassigt underhåll kan Trafikledsverket, NTM-centralerna och städerna genuint påverka om gång och cykling ska vara en del av resekedjan vintertid", säger Trafikledsverkets generaldirektör Kari Wihlman.

Med hjälp av så kallade kvalitetskorridorer är det möjligt att i samarbete med städerna erbjuda gång- och cykelleder med högre servicenivå. Med hjälp av kvalitetskorridorerna strävar man efter att uppnå en enhetlig nivå på vinterunderhållet som är oberoende av väghållaren.

Under Trafikledsverkets, kommunikationsministeriets och Transport- och kommunikationsverket Traficoms gemensamma forum i november fördjupar man sig i vinterförhållandena för gång och cykling. Teman för evenemanget är aktiva skolresor för barn och unga, inkluderande utvecklingsmetoder för hanteringen av trafikledernas kondition, förhindrande av halkningsolyckor och vinterunderhåll av toppklass.

Forumet stöder målen i det nationella programmet för att främja gång och cykling. Målet är att höja antalet resor som görs till fots och på cykel med 30 procent fram till 2030 jämfört med 2016.

Evenemanget ordnas som ett webbinarium torsdagen den 25 november 2021 kl. 10-12.30 och man hinner ännu med! 

Forumets hashtag i sociala medier är #Suomikäveleejapolkee.

Ytterligare information:

Maija Rekola, sakkunnig, trafiksystem, Trafikledsverket tfn 029 534 3058, [email protected]

Tuuli Ojala, konsultativ tjänsteman, kommunikationsministeriet, tfn 0295 342 198, [email protected]