Evenemang för intressegrupper 13.10.2022: Hur bygger man i Finland en distributionsinfrastruktur som tillgodoser den klimatvänliga trafik- och transportsektorns behov?

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 10.10.2022 7.09 | Publicerad på svenska 13.10.2022 kl. 14.39
Pressmeddelande
Bild: Mika Pakarinen, Keksi
Bild: Mika Pakarinen, Keksi

Övergången till en miljövänlig trafik- och transportsektor förutsätter en täckande infrastruktur för distribution av nya bränslen. För att människor och företag runt om i Finland ska kunna fasa ut fossil bensin och diesel behövs ett flexibelt tillgängligt laddnings- och tankningsnät för grön el, gas och väte. Kommunikationsministeriet bjuder intresserade att torsdagen den 13 oktober 2022 lyssna på inlägg om och diskutera utvecklingen av distributionsinfrastruktur.

Elektrifieringen av trafik och transportsektorn är i full gång och distributionsinfrastruktur byggs upp på marknadens villkor i livligt trafikerade områden för att svara på efterfrågan. I fortsättningen kommer man att fästa uppmärksamhet vid infrastrukturens regionala täckning och den eleffekt och det utrymmesbehov som laddningen kräver. Tills vidare är det gasbilister i södra Finland som har bäst tillgång till infrastruktur för distribution av biogas. Biogasen är ett beaktansvärt alternativ också när det gäller att minska utsläppen från den tunga trafiken och den kräver en lämplig distributionsinfrastruktur. Ett nytt alternativ till utsläppsminskningsmetod för att minska utsläppen från tunga fordon är väte, där utvecklingen av infrastrukturen endast har inletts.

Utbyggnaden av distributionsinfrastruktur stöds nationellt och med stöd från EU. EU:s kommande distributionsinfrastrukturförordning ställer också krav på infrastrukturens omfattning och användarvänlighet.

Arbetsgruppen för distributionsinfrastruktur, som leds av kommunikationsministeriet, bedömer nuläget för Finlands distributionsinfrastruktur, huruvida de nuvarande åtgärderna är tillräckliga och eventuella nya åtgärder som behövs för att utveckla infrastrukturen. Arbetsgruppen ska såväl se över elladdning som tankning av biogas och väte. Arbetsgruppen ska ta fram ett nationellt distributionsinfrastrukturprogram som ska sträcka sig till 2030-talet och som kommer att publiceras i början av 2023. Tillställningen är del av beredningen av det nationella distributionsprogrammet.

Vid evenemanget, som är öppet för alla, presenteras bland annat en nyss färdigställd lägesbild av distributionsinfrastrukturen i Finland. Anna Virolainen-Hynnä, verksamhetsledare för Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Matti Oksanen, direktör för gasaffärsverksamheten vid St1 Nordic, Jussi Vanhanen, marknadsföringsdirektör för Kempower, Eemil Rauma, direktör för samhällsrelationer vid Virta och Pekka Stenman, trafikingenjör vid Tammerfors stad diskuterar utvecklingen av distributionsinfrastrukturen.

Tid: torsdag 13.10.2022 kl. 13-15

Webbsändning: https://event.prospectumlive.com/miten-suomeen-rakennetaan-ilmastoystavallisen-liikenteen-tarpeita-palveleva-jakeluinfrastruktuuri

Ytterligare information:

Tuuli Ojala, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 342 198, [email protected]