EU:s transportministrar samordnar åtgärder inom transportsektorn i och med kriget i Ukraina

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 8.4.2022 8.47 | Publicerad på svenska 8.4.2022 kl. 11.56
Pressmeddelande
EU-ländernas flaggor (Bild: Shutterstock)
EU-ländernas flaggor (Bild: Shutterstock)

Ordförandelandet för Europeiska unionens råd, Frankrike, ordnar ett informellt extra videomöte för transportministrarna den 8 april 2022. Vid mötet företräds Finland av kommunikationsminister Timo Harakka.

Ministrarna ska diskutera samordnade åtgärder inom transportsektorn i och med kriget i Ukraina. Målet är att skapa en gemensam lägesbild på EU-nivå över de nationella åtgärder inom transportsektorn som vidtagits eller planeras med anledning av kriget i Ukraina och att finna metoder för att stärka EU-samordningen av åtgärderna.

Målet är att säkerställa kontinuiteten i person- och godstransportskapaciteten mellan Ukraina och EU:s medlemsstater, att stödja aktörerna inom transportsektorn, i synnerhet arbetstagarna, och att stärka resiliensen i det europeiska trafiksystemet.

Vid det informella transportministermötet fattas det inte några formella beslut.

Finland fördömer kraftigt Rysslands militära angrepp mot Ukraina och svarar på Rysslands åtgärder som en del av Europeiska unionen. Finland anser att en övergripande utveckling av EU:s kristålighet är central också inom transportsektorn. Digitalisering som genomförs på ett hållbart sätt kan också främja samhällets resiliens och funktionssäkerhet i överraskande kriser.

Ytterligare information:

Johanna Juselius, ministerns specialmedarbetare, tfn 0295 342 141, [email protected]

Mikael Nyberg, representant på hög nivå, tfn 040 837 8794, [email protected]

Timo Harakka