EU:s telekommunikationsministrar diskuterar cybersäkerhet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 7.3.2022 16.35 | Publicerad på svenska 8.3.2022 kl. 9.20
Pressmeddelande
Kommunikationsminister Timo Harakka (Foto: Suvi-Tuuli Kankaanpää, Keksi Agency)
Kommunikationsminister Timo Harakka (Foto: Suvi-Tuuli Kankaanpää, Keksi Agency)

Frankrike, som är ordförandeland i Europeiska unionens råd, ordnar ett informellt möte för telekommunikationsministrarna den 8-9 mars 2022 i Paris och Nevers. Vid mötet företräds Finland av kommunikationsminister Timo Harakka.

Tema för mötet är utvecklandet av cybersäkerheten i Europa, stärkandet av resiliensen och bekämpningen av desinformation. Ministrarna ska också diskutera bland annat utmaningarna i hybridkrigföring och säkerheten i olika kommunikationskanaler och nät.

- Samhället kräver trygga nät för att fungera, och skydd av den information som rör sig i näten. Då vi garanterar informationssäkerhet, sörjer vi för en nationell försäkring av våra hem, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

- Kriget i Ukraina påverkar också cybermiljön. Såväl nationellt som på EU-nivå bereder vi oss på att trygga våra nät i alla lägen, konstaterar minister Harakka.

EU:s nya cybersäkerhetsstrategi godkändes 2020. Inom EU har målmedvetna åtgärder vidtagits för att förbättra informations- och datasäkerheten, inklusive 5G-cybersäkerheten, genom att revidera direktivet om nät- och informationssäkerhet och genom att lägga fram flera initiativ som rör data.

Nationellt är det cybersäkerhetsstrategierna från 2013 och 2019 som styrt utvecklingen av cybersäkerheten. Sommaren 2021 publicerades ett program för utveckling av cybersäkerheten och statsrådets principbeslut om en förbättring av informationssäkerheten och dataskyddet inom kritiska samhällssektorer.

Ytterligare information:

Tino Aalto, ministerns specialmedarbetare, tfn 050436 9188, [email protected]

Kaisa Kopra, specialsakkunnig, tfn 050 441 8005, [email protected]