EU-medlemsstaterna enades om rörlighetspaketet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 4.12.2018 10.52 | Publicerad på svenska 4.12.2018 kl. 10.58
Nyhet

EU-rådet för transport har nått en allmän riktlinje om viktiga förslag som rör paketet om rörlighet. Främst gäller förslagen regler för marknadstillträde inom vägtransportsektorn, sociala villkor för förare och ett utkast till direktiv om kombinerad transport mellan olika trafikslag.

Förhandlingarna var krävande, och det behövdes flera omgångar för att nå ett resultat. Enighet nåddes natten mellan den 3 och 4 december 2018.

Finland representerades i transportrådet av kommunikationsminister Anne Berner.

Kompromisslösningen harmoniserar regleringen av kommersiella gods- och persontransporter i Europa.

Vad händer härnäst?

För att de nya bestämmelserna ska godkännas krävs ännu förhandlingar med Europaparlamentet. Parlamentet har inte än antagit en position om förslagen.

Enligt förslaget träder paketet om rörlighet i kraft i juni 2020.