Digitalbarometern 2019: Digitaliseringen i Finland håller hög nivå

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 11.6.2019 9.40 | Publicerad på svenska 11.6.2019 kl. 9.42
Nyhet
Digitaliseringen i Finland håller hög nivå (Foto: Shutterstock)
Digitaliseringen i Finland håller hög nivå (Foto: Shutterstock)

Den nyaste mätningen om hur bra Finland är på digitalisering i förhållande till 22 andra länder har blivit klar. År 2019 var Finland trea i den årliga Digitalbarometern. Efter att i fjol ha varit på andra plats tog USA nu täten i jämförelsen. Danmark steg från en sjätte plats till tvåa medan Norge som förlorade ledningen hamnade på en femte plats.

Finland har presterat jämnt och varit av de tre bästa länderna allt sedan den första Digitalbarometern 2014.

Digitalbarometern mäter hela nationens digitaliseringsstatus och ändringarna i den - även i förhållande till andra länder. Barometern indikerar hur digitaliseringen utnyttjas i samhället. Mätningen omfattar tre aspekter - förutsättningar, användning och effekter - och tre huvudsektorer - företag, medborgare och den offentliga sektorn.

Digitalisering av stor betydelse för företag

Tre av fyra företag i enkäten ansåg att digitaliseringen är åtminstone av förhållandevis stor betydelse för företagets verksamhet. I synnerhet inom industrin har man fäst allt större uppmärksamhet vid digitalisering. Även stordata utnyttjas något mer än tidigare. Förändringen har varit särskilt markant inom området för transport och spedition. Där har antalet företag som utnyttjar stordata rentav fördubblats på två år.

Under de senaste åren har cybersäkerhet kommit att stå allt mer i fokus inom digitaliseringen. Beredskapen att förebygga cyberhot har på det hela taget förbättrats i Finland. Däremot finns det fortfarande rum för förbättring då det gäller att trygga kritisk infrastruktur, framgår det av barometern.

Mängden, utbytet och analysen av data väntas växa i svindlande takt under de kommande åren. I och med dem ökar också behovet av resurser för informationsteknik och energiproduktion betydligt.

Digitalbarometern genomförs i samarbete mellan Business Finland, Kommunikationsministeriet, Teknologiindustrin rf och eCommerce Finland rf. Detta är den sjätte upplagan av barometern.

Ytterligare information:
Janne Hauta, konsultativ tjänsteman, tfn 050 300 6990