Den nya vägtrafiklagen kompletteras: tekniska ändringar görs och färre onödiga parkeringsböter utdöms

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 12.3.2020 14.19 | Publicerad på svenska 12.3.2020 kl. 14.21
Pressmeddelande
Bilar på bron, materielfoto. (Foto: Rodeo, Juha Lähde)
Bilar på bron, materielfoto. (Foto: Rodeo, Juha Lähde)

Regeringen föreslår kompletteringar av den nya vägtrafiklagen. Orsaken är de ändringar annanstans i lagstiftningen som skett efter att lagen antagits, vilka förutsätter att det görs kompletteringar också i vägtrafiklagen som ska träda i kraft den 1 juni. De planerade ändringarna är i huvudsak lagtekniska.

Skyldigheten att använda parkeringsskiva och beräkningen av parkeringstidens längd föreslås preciseras så att den tid som använts föregående dag inte minskar parkeringstiden följande dag. 

Regeringen föreslår också att den ämbetsverksreform som genomförts inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde, de så kallade HCT-fordonskombinationer (High Capacity Transport) som godkänts för vägtrafik och de redan godkända bestämmelserna om tunga snöskotrar ska tas in i den nya lagen.

I vägtrafiklagen föreslås också en ändring genom vilken det ska föreskrivas om en övergångsperiod på sju år för uppsättande av nya vägmärken som visar att en cykelbana är dubbelriktad. Syftet med denna ändring är att lätta på den ekonomiska börda märkningarna innebär för väghållarna. Dessutom vill man ge tid för planering och genomförande av högklassiga cykelrutter. 

Vad händer härnäst?

Den proposition som regeringen nu har överlämnat till riksdagen blir föremål för en remissdebatt i plenum. Tidpunkten för riksdagens plenum meddelas på riksdagens webbplats (Kommande plenum).

Efter remissdebatten skickas propositionen vidare till utskottsbehandling. När utskottets betänkande är klart fortsätter behandlingen av ärendet i riksdagens plenum.

Den nya vägtrafiklagen kommer att träda i kraft den 1 juni 2020. Avsikten är att de ändringar som nu bereds ska träda i kraft samtidigt.

Samlad information om reformen av vägtrafiklagen finns på Transport- och kommunikationsverkets webbplats www.traficom.fi/sv/transport/vagtrafik/vagtrafiklagen2020.

I kommunikation om vägtrafiklagen på sociala medier används hashtaggen #tieliikennelaki2020.

Ytterligare information:

Kimmo Kiiski, trafikråd, tfn 050 539 5346