Definitionen av cabotage föreslås bli ändrad

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 17.12.2015 14.02 | Publicerad på svenska 17.12.2015 kl. 14.04
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att de nationella definitionerna av cabotage i den finska lagstiftningen ska upphävas. Avsikten är att man i lagen framöver endast ska hänvisa till Europeiska unionens bestämmelser.

Med cabotage vid godstransport avses transport inom en stat med ett fordon som är registrerat i ett annat land. Med stöd av EU-bestämmelserna är cabotage tillåtet för fordon som är registrerade i en EU- eller EES-stat.

Med cabotagetransport avses enligt nuvarande nationella bestämmelser varje lossning av last. Dessutom får cabotagetransporter utföras endast tillfälligt, vilket betyder högst 10 transporter under tre månader med samma bil.

Den väsentliga skillnaden mellan Finlands definitioner och EU-bestämmelserna är hur de transporterade lasterna räknas. l Finland betraktas det som en separat transport även då en del av lasten lossas under transporten. EU skiljer inte åt dellaster, utan varje lossning av last betraktas som en transport även om den lossas på olika ställen.

Europeiska kommissionen anser att Finlands nuvarande definition av cabotage och

kravet i fråga om tillfälliga transporter strider mot EU-bestämmelserna och

kommer att dra Finland inför EU-domstolen om landet inte ändrar bestämmelserna.

Regeringen föreslår att lagändringen ska träda i kraft i mars 2016.

Mer information

Jorma Hörkkö, regeringsråd, tfn 0295 34 2503