De som studerar utomlands får igen rätt till rabatt på VR

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 8.4.2009 12.10 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 9.51
Nyhet

Finländare som studerar utomlands får igen rätt till studeranderabatt på VR. I fortsättningen är villkoret för att rabatt ska beviljas att den som studerar utomlands får studiebidrag från Finland.

Konflikten mellan VR och de studerande kom i dagen för ett drygt år sedan, då VR ändrade sin praxis beträffande rabatten så att rätten till rabatt avskaffades för finländare som studerar på heltid utomlands. VR motiverade ändringen med att det system som dittills tillämpats var diskriminerande i fråga om medborgarskapet och därför gick emot EU:s grundfördrag.

Då VR meddelade om att studeranderabatten avskaffas vädjade trafikminister Anu Vehviläinen till VR för att bolaget tillsammans med studentorganisationerna skulle söka en modell för hur studeranderabatten kan återinföras. Den lösning man nu nått har utarbetats i samarbete mellan studentorganisationerna, VR och kommunikationsministeriet.