De nordiska transportministrarna diskuterar infrastrukturen för distribution av alternativa bränslen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 25.10.2021 9.50 | Publicerad på svenska 26.10.2021 kl. 9.49
Pressmeddelande

Finland har bjudit in de nordiska transportministrarna till ett informellt klimatmöte den 26 oktober 2021. Kommunikationsminister Timo Harakka är ordförande för mötet som ordnas på distans.

I mötet deltar Sveriges infrastrukturminister Tomas Eneroth, Islands transport- och lokalförvaltningsminister Sigurður Ingi Jóhannsson, Danmarks transportminister Benny Engelbrecht och statssekreterare Mette Gundersen från Norge.

Teman för mötet är infrastrukturen för distribution av alternativa bränslen, särskilt i fråga om gränsöverskridande transporter, och prissättningen av kol som metod för att minska utsläppen. Det kommande klimatmötet COP26 i Glasgow och dess trafik- och transporttemadag kommer också att tas upp.

- Det är viktigt att få synpunkter på hur vi i de nordiska länderna kan säkerställa att det för den tunga trafiken finns ett kompatibelt och geografiskt ändamålsenligt nätverk av laddnings- och tankningsstationer på båda sidorna om gränserna. Endast på detta sätt kan vi säkerställa en smidig trafik med alternativa bränslen inom godstransporterna, säger minister Harakka.

- Vi vill också höra hur de nordiska länderna förhåller sig till utsläppshandeln inom vägtrafiken. Dessutom är det bra att sprida information om vilka slags nationella åtgärder olika länder vidtagit eller planerar, tillägger Harakka.

Mer information om mötet

Päivi Antikainen, enhetsdirektör, tfn 050 382 7101

Jani Haapsaari, specialsakkunnig, tfn 050 500 1903