Bolagstillgångarna och affärsverksamheten till de nya statliga bolagen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2009 10.08 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 9.50
Nyhet

Kommunikationsministeriet överför bolagstillgångarna och affärsverksamheten från Rederiverket Finstaship till Arctia Holding Oy. Den helhet som överlåts har ett värde av omkring 72,6 miljoner euro med apportförbehåll.

Ministeriet överför bolagstillgångarna och affärsverksamheten från Luftfartsverket Finavia till Finavia Holding Oy. Den helhet som överlåts har ett värde av omkring 348,0 miljoner euro med apportförbehåll.

Kommunikationsministeriet överför bolagstillgångarna och affärsverksamheten från Sjöfartsverkets produktionsverksamhet och från Rederiverkets affärsverksamhet inom farledsservice till Meritaito Holding Oy. Den helhet som överlåts har ett värde av omkring 14,8 miljoner euro med apportförbehåll.