Betydelsen av tids- och lokaliseringsuppgiftssystem som baserar sig på satellitnavigeringssystem ökar

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 16.11.2021 10.30 | Publicerad på svenska 18.11.2021 kl. 12.49
Pressmeddelande
Bild: Mika Pakarinen, Keksi/LVM
Bild: Mika Pakarinen, Keksi/LVM

Utan satellitnavigeringssystem (GNSS, Global Navigation Satellite System) skulle grunden för många arbeten och samhällsfunktioner försvinna. Digitala tjänster stöder sig på de satellittillhandahållna tids- och lokaliseringsuppgifter, med hjälp av vilka banktjänster och elnät fungerar, räddningsväsendet hittar försvunna och långtradarchaufförer lokaliserar timmerhögar. Ett nytt åtgärdsprogram för utveckling av satellitnavigering i Finland har publicerats den 16 november 2021.

Tillgången till den tids- och lokaliseringsinformation som digitala applikationer kräver ses ofta som en självklarhet. Det finländska samhället har i och med den allmänna tekniska utvecklingen och digitaliseringen blivit beroende av tillgången till tillförlitlig information om tid och plats. I produktionen av trafiktjänster och i el- och datakommunikationsnätens verksamhet utnyttjas till exempel information som fås från GNSS-systemen.

Målet med åtgärdsprogrammet är att säkerställa att GNSS-systemen utnyttjas effektivt i samhället och att stödja näringslivets verksamhetsförutsättningar. Programmet definierar 19 konkreta åtgärder. De gäller Finlands mål i det internationella samarbetet, den nationella beredskapen, kompetensen och satellitnavigeringens tjänster. Åtgärdsprogrammet är en fortsättning på det program som färdigställdes 2017.

Satellitnavigering möjliggör nya produkter och tillämpningar

Åtgärdsprogrammet omfattar åren 2021-2025, då satellitnavigeringssystemens prestationsförmåga förväntas bli avsevärt högre. Under åren 2022-24 tas EU:s Galileo-system i fullt bruk. Bland annat Galileo-systemets precisionstjänst, som producerar lokaliseringsinformation med cirka 20 centimeters noggrannhet, skapar en möjlighet till nya innovationer såväl på konsumentmarknaden som för yrkes- och myndighetsbruk. Att i ett tidigt skede tillägna sig nya egenskaper i produkt- och tillämpningsutvecklingen kan innebära en konkurrensfördel för de aktörer som utnyttjar dem.

Avsikten är dessutom att en myndighetstjänst som baserar sig på Galileo ska tas i bruk i Finland 2024. PRS-tjänsten (Public Regulated Service) är avsedd för myndigheter och försörjningsberedskapskritiska företag.

Antalet satelliter har fördubblats på tio år

Under de senaste tio åren har utvecklingen av satellitnavigeringssystem varit snabb. Parallellt med det amerikanska GPS-systemet har också det ryska GLONASS, det kinesiska BeiDou och Europeiska unionens Galileo-system tagits i bruk. Det sammanlagda antalet GNSS-satelliter har också fördubblats under det senaste årtiondet.

Marknaden för produkter och tjänster som baserar sig på satellitnavigeringssystem fortsätter att växa snabbt. År 2019 omsatte den globalt cirka 150 miljarder euro, varav EU-områdets andel var cirka 38,4 miljarder euro. År 2019 användes globalt över sex miljarder apparater med GNSS-mottagare och försäljningen av nya apparater uppgick till ca 1,7 miljarder per år.

Vad händer härnäst?

Åtgärdsprogrammet gäller till 2025. Genomförandet av programmet främjas och följs upp vid kommunikationsministeriet och ämbetsverken inom dess förvaltningsområde samt inom den nationella rymdförvaltningen. Åtgärdsprogrammet publiceras också på svenska och engelska i slutet av året.

Ytterligare information:

Janne Mänttäri, regeringsråd, kommunikationsministeriet, tfn 040 069 3544, [email protected], Twitter @janne_manttari

Tero Vihavainen, ledande sakkunnig, Transport- och kommunikationsverket Traficom, tfn 040 824 0982, [email protected], Twitter @VihavainenTero