Behoven att utveckla bestämmelserna om dubbdäck har utretts

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 29.10.2008 11.02 | Publicerad på svenska 23.11.2015 kl. 18.13
Nyhet

De tekniska kraven på dubbar och dubbdäck behöver uppdateras så att de motsvarar dagens utrustning. I utvecklingsarbetet bör man se till att säkerhetsnivån förblir oförändrad och att slitaget på vägbeläggningen inte ökar. Det kan man påverka till exempel genom att öka flexibiliteten i bestämmelserna om dubbar och deras användning.

De här bedömningarna görs i en utredning som kommunikationsministeriet tillsammans med Fordonsförvaltningscentralen låtit göra hos VTT om behoven att ändra kraven för godkännande av dubbar och dubbdäck (Nastojen ja nastarenkaiden hyväksymisvaatimusten muutostarpeet, KM 51/2008).

I rapporten föreslås att det högsta antalet dubbar kunde bestämmas på basen av däckets rullomkrets och inte på basen av fälgens storlek samt att dubbarna kunde fästas på den mittersta tredjedelen av däcket. Industrin bör också ges fler möjligheter till innovationer för att utveckla dubbdäck.

Det slitage dubbarna förorsakar på vägarna har börjat stiga bland annat på grund av att bilarnas vikt och trafikmängderna stiger. Bland personbilarna har fyrhjulsdrivna terrängbilar, herrgårdsvagnar och dieseldrivna bilar blivit vanligare. Också däcken har blivit bredare. Dessutom höjs fordonsvikten av de olika slag av säkerhets- och lyxutrustning som blivit vanligare i bilarna.