Begäran om utredning om en järnväg till Ishavet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 3.7.2017 16.32 | Publicerad på svenska 3.7.2017 kl. 16.38
Nyhet

Kommunikationsministeriet har begärt Trafikverket att i samarbete med de norska trafikmyndigheterna klarlägga möjligheterna att bygga en eventuell järnväg till Ishavet och att bedöma de eventuella ekonomiska fördelarna av en sådan.

Avsikten är att utreda möjliga utstakningar av banlinjen och att kartlägga användarnas behov samt en eventuell affärsverksamhetsmodell liksom den potentiella efterfrågan.

Enligt utredningsbegäran ska arbetet utföras i samarbete med järnvägsmyndigheterna i Norge och med utnyttjande av det nordiska samarbetsforumet för järnvägsmyndigheter. Arbetet ska ha slutförts senast den 28 februari 2018.

Samarbetet i fråga om Ishavsrutten var aktuell redan tidigare i juni då Finlands kommunikationsminister Anne Berner träffade Norges kommunikationsminister Ketil Solvik-Olsen.

- Den arktiska regionens betydelse växer ur såväl de nordiska ländernas som EU:s synvinkel. Ishavsrutten förväntas påskynda utvecklingen i området och främja tillväxten och sysselsättningen i regionen. På samma sätt bedöms den förbättra vår beredskap för klimatförändringen, säger minister Berner.