Avvecklingen av normer framskrider inom alla förvaltningsområden

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 30.6.2017 12.00
Nyhet
Författningssamling (Foto: Rodeo)
Författningssamling (Foto: Rodeo)

Regeringens spetsprojekt för smidigare reglering har framskridit väl. Ministerierna och förvaltningsområdena har aktivt deltagit i arbetet för att avveckla onödiga normer och få till stånd smidigare författningar. Inom ramen för projektet har man sett över betydande lagstiftning inom alla förvaltningsområden.

Målet är en möjliggörande reglering, att avveckla onödiga normer och att den administrativa bördan ska bli lättare. På så sätt stöds tillväxten i Finland, stärks konkurrenskraften och främjas digitaliseringen. Resultaten av projekten offentliggörs halvårsvis, nu redan för fjärde gången.

"Det arbete som utförs vid ministerierna för att få till stånd smidigare reglering och avveckla onödiga normer framskrider målmedvetet och i överensstämmelse med regeringsprogrammet", konstaterar minister Anne Berner.