Avregleringen tar sikte på tillväxt och smidiga rutiner

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 1.9.2015 10.50 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 17.22
Pressmeddelande

Kommunikationsminister Anne Berner ansvarar för regeringens spetsprojekt Smidigare författningar. Avsikten med avregleringsprojektet är att avveckla och modernisera regleringen för att underlätta vardagen för företag och medborgare. Projektet stödjer även den ekonomiska tillväxten, stärker konkurrenskraften och främjar digitaliseringen i Finland.

- Om vi vill klara oss i den internationella konkurrensen måste vi förbättra företagens konkurrensförutsättningar och bana väg för nya former av affärsverksamhet. Det är också viktigt att vi påverkar verksamheten på EU-nivå om vi vill nå mindre och lättare reglering än i dag. Vår företagsverksamhet behöver kompetens och entusiasm, men också möjliggörande lagstiftning, säger minister Berner.

Alla ministerier och förvaltningsgrenar deltar i arbetet med avreglering. Ändringarna i lagstiftningen genomförs i huvudsak 2016-2018, men vissa ändringar görs redan hösten 2015.

Avregleringsprojektet har också som mål att göra tillstånds- och besvärsprocesser smidigare. Även detta mål främjar genomförandet av nya projekt inom näringslivet. Antalet besvär mellan myndigheterna kommer likaså att minimeras.

Regeringen vill också effektivisera konsekvenserna av lagstiftningen. I anslutning till statsrådet inrättas ett organ för konsekvensbedömning av lagstiftning som har till uppgift att säkerställa kvaliteten på konsekvensbedömningarna av all lagstiftning som bereds. I fråga om lagstiftningsprojekt är det särskilt viktigt att bedöma de ekonomiska konsekvenserna.

- En modern reglering utgör grunden för ett fungerande samhälle. Regeringen har som mål att kraftigt utveckla lagberedningskulturen och kvaliteten på beredningen av författningar. Företagen, medborgarna och hela samhället drar nytta av detta, konstaterar minister Berner.


Ytterligare information:
Jari Partanen, statssekreterare tfn 040 591 1377