Autentiseringslagen uppdateras

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 29.6.2016 14.34 | Publicerad på svenska 29.6.2016 kl. 14.36
Nyhet

Lagen om autentisering och elektroniska signaturer, dvs. autentiseringslagen uppdateras till att motsvara EU-lagstiftningen och till att främja digital affärsverksamhet.

Ändringen förtydligar rollerna för leverantörer av identifieringsmedel i inhemska förtroendenät och leverantörer av identifieringstjänster. Leverantörerna av identifieringstjänster ska skapa ett förtroendenät 2017.

I fortsättningen bör man identifiera sig antingen med pass eller ett officiellt identitetskort för att få en stark autentisering, såsom bankkoder eller mobilautentisering. Körkort kommer från och med 2019 inte längre att duga som identitetshandling vid ansökan om stark autentisering.

Republikens president stadfäste ändringarna i lagen om autentisering och elektroniska signaturer den 29 juni 2016. Lagen träder i kraft den 1 juli 2016.

Ändringen baserar sig på EU:s s.k. eIDAS-förordning som träder i kraft den 1 juli 2016. Lagändringen har också ett samband med regeringens spetsprojekt med vilkas hjälp man skapar tillväxtförutsättningar för digital affärsverksamhet och gör lagstiftningen smidigare.