Auktionen av frekvensbandet 700 MHz på remiss

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 21.6.2016 11.30
Pressmeddelande

I början av 2017 får tv-verksamheten i 700 MHz-bandet ge vika för det mobila bredbandet. Frekvensbandet i fråga kan användas kostnadseffektivt för att bygga ut 4G-näten.

För att det ska vara möjligt att ta i bruk det kommersiella frekvensbandet måste koncessionerna för frekvenserna beviljas under 2016. Koncessionerna beviljas genom en auktion som ordnas av Kommunikationsverket i slutet av året. Tidigare har frekvensauktioner ordnats 2009 och 2013.

Bestämmelser om detaljerna för auktionen utfärdas genom förordning av statsrådet och genom Kommunikationsverkets auktionsföreskrift. Kommunikationsministeriet begär utlåtande om statsrådets förordning om auktion av radiofrekvenser, statsrådet förordning om ändring av statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan samt meddelandet om ledigförklaring av koncessioner.

Utlåtandena om förordningarna och meddelandet ska lämnas till kommunikationsministeriets registratorskontor per e-post före den 15 augusti 2016. Mer information om frekvensauktionen finns på adressen lvm.fi/taajuushuutokauppa.

Kommunikationsverket begär samtidigt utlåtande om utkasten till auktionsföreskrift och till de tekniska villkoren för radiotillstånd.

Ytterligare information:

Kaisa Laitinen, kommunikationsråd, tfn 0295 342 608, fö[email protected]

Mikael Nyberg, överdirektör, tfn 040 837 8794, fö[email protected]

Om frekvensauktionen på kommunikationsministeriets webbplats: www.lvm.fi/taajuushuutokauppa

Om frekvensauktionen på Kommunikationsverkets webbplats:

https://www.viestintavirasto.fi/sv/frekvenser/anvandningavradiofrekvenser/auktionavfrekvenser.html