Auktion på frekvensområdet 800 MHz

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 7.11.2012 15.56 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.29
Nyhet

Regeringen fattade den 29 mars 2012 ett frekvenspolitiskt principbeslut enligt vilket koncessioner för att använda det bredbandiga mobilnätet i 800 MHz-bandet ska beviljas genom en frekvensauktion.

Meningen är att anmälningar till auktionen ska kunna göras redan före utgången av året och att själva frekvensauktionen ska genomföras i början av 2013. För att täcka de administrativa kostnaderna tas en avgift på 65 000 euro ut av den som deltar i auktionen.

Totalt saluförs 2x30 MHz frekvenser, vilka auktioneras ut i block om 2x5 MHz. Tack vare ett utgångspris ger auktionen staten inkomster på minst 100 miljoner euro.

Målet med auktionen är bland annat att öka tillgången till mobilt bredband särskilt utanför tätorter samt att påskynda snabba ibruktagandet av ett rikstäckande bredbandigt mobilnät. Dessutom är målet att främja effektiv användning av frekvenser på marknadens villkor.