Åtgärdsförslagen i strategin för sjötrafiken under diskussion

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 10.10.2013 9.34 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.32
Nyhet

Kommunikationsministeriet presenterade i juni ett förslag till vision och strategispetsar för Finlands strategi för sjötrafiken. Strategins åtgärdsförslag var diskussionsämnet vid mötet för intressegruppen inom sjötrafiken den 10 oktober 2013. Strategin fokuserar på transportkedjor som är effektiva och stöder konkurrenskraften, på utvecklingen och utnyttjandet av de finska toppkunskaperna samt på ett nytt slag av affärsverksamhet i den gröna sjöfarten. I förslaget ses viljan att lyckas, samarbete baserat på förtroende, förvaltning som möjliggör utveckling och målmedveten internationell påverkan som framtidsfaktorer för det finska havsklustret.

Vid intressegruppsmötet diskuterades de centrala åtgärdsförslagen i strategin. Som ett gemensamt orosmoment lyftes fram speciellt kännedomen om att sjötransporterna och sjöfartsbranschen är centrala konkurrensfaktorer för Finlands näringsliv och industri samt att den är viktig med tanke på tillgången på kompetent arbetskraft.

Följande steg för strategin för sjötrafiken är en omfattande remiss under november. Det är meningen att strategin ska bli klar före slutet av 2013.

Målet med strategin för sjötrafiken är att skapa en helhet som tjänar Finlands ekonomi, näringsliv och sysselsättning och beaktar nya miljönormer.

Strategin har utarbetats i en arbetsgrupp i vilken representanter för nästan alla ministerier och ämbetsverk inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde ingår. Även aktörer och kunder inom sjöfartsbranschen är representerade i stor utsträckning.

Tryggande av förutsättningarna för sjöfarten är inskrivet i regeringsprogrammet och är ett av kärnområdena i ministeriets trafikpolitik under den nuvarande regeringsperioden. Strategin för sjötrafiken ingår i åtgärderna för den trafikpolitiska redogörelsen.