Nya tågavgångar på olika håll i landet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 19.12.2017 15.56
Nyhet

Kommunikationsministeriet och VR-Group Ab har förhandlat om att höja servicenivån i den trafik som bedrivs med stöd av upphandlingsavtal 2018-2019. Avtalet gäller upphandlade tågtjänster inom fjärrtrafiken.

Finansutskottet förordade avtalet den 19 december.

Målet är att höja servicenivån i den spårtrafik som staten understöder för att påverka människors val av färdsätt i enlighet med energi- och klimatstrategin. En parlamentarisk arbetsgrupp som har i uppgift att bedöma finansieringen av transportnätet föreslog i sin lägesrapport i augusti 2017 att spårtrafiken 2018-2021 ska beviljas ett årligt budgetanslag som är 2 miljoner euro större än det nuvarande anslaget.

För att avtalet ska träda i kraft krävs det att riksdagen godkänner anslaget i budgeten. Förbättringarna i den upphandlade tågtrafiken finansieras med det föreslagna tilläggsansanslaget på 2 miljoner euro för att förbättra servicenivån inom tågtrafiken. Riksdagen behandlar budgeten under denna vecka.

Tilläggsanslaget kommer att riktas till att höja servicenivån på följande banavsnitt: en utbyggnad av förbindelsen Helsingfors-Karleby till Ylivieska, en utbyggnad av förbindelsen Helsingfors-Kuopio till Kajana, Kotka-Kouvola, Joensuu-Nurmes, Björneborg-Tammerfors, Helsingfors-Kolari och Seinäjoki-Vilppula.

Den trafik som omfattas av det nya avtalet mellan kommunikationsministeriet och VR inleds i huvudsak den 25 mars 2018. Det tidsbestämda avtalet avses gälla till den 31 december 2019 precis som det tidigare upphandlingsavtalet som ingicks den 3 december 2015. Den trafik som bedrivs med stöd av det tidigare upphandlingsavtalet fortsätter i enlighet med tidigare överenskomna villkor.

Beslut om hur det fyraåriga tilläggsanslaget kommer att användas 2020-2021 avtalas särskilt vid en senare tidpunkt.