Arbetsgrupp utforskar Rundradions framtid

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 2.11.2015 9.30 | Publicerad på svenska 11.12.2015 kl. 15.33
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet har tillsatt en parlamentarisk arbetsgrupp för att se över Rundradion Ab:s allmännyttiga uppgift och finansiering.

Arbetsgruppen ska bedöma omfattningen av Rundradions (Yles) allmännyttiga verksamhet, hur den ska genomföras och i vilken utsträckning den ska finansieras. Gruppen ska också ta ställning till hur riksdagens ägarstyrning av Yle ska ordnas.

Arbetsgruppen ska dessutom utvärdera Yles ställning och betydelse på den finska mediemarknaden samt granska Yles betydelse med tanke på demokratin, yttrandefriheten och en diversifierad och oberoende kommunikation.

Ordförande för arbetsgruppen är Arto Satonen, riksdagsledamot och ordförande för Samlingspartiets riksdagsgrupp.

Medlemmar i arbetsgruppen är

riksdagsledamot Sirkka-Liisa Anttila (C)
riksdagsledamot Tuomo Puumala (C)
riksdagsledamot Eero Lehti (Saml)
riksdagsledamot Ritva Elomaa (Sannf)
riksdagsledamot Teuvo Hakkarainen (Sannf)
riksdagsledamot Eero Heinäluoma (SDP)
riksdagsledamot Krista Kiuru (SDP)
riksdagsledamot Outi Alanko-Kahiluoto (Gröna)
riksdagsledamot Matti Semi (VF)
riksdagsledamot Mikaela Nylander (SFP)
riksdagsledamot Peter Östman (KD)

Kommunikationsminister Anne Berner kommer att medverka i arbetsgruppen enligt särskild överenskommelse.

Arbetsgruppens mandatperid löper ut den 31 maj 2016.

Tillsättandet av den parlamentariska arbetsgruppen grundar sig på regeringsprogrammet för statsminister Juha Sipiläs regering.

Ytterligare information

Päivi Antikainen, kommunikationsråd, [email protected], 0295 34 2101, Twitter @PaiviAntikainen