Arbetsgrupp: Förarutbildningen blir examensbaserad, nya undervisningsmetoder tas i bruk

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 25.4.2014 9.30 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.49
Pressmeddelande

Förarutbildningen för personbil kan bygga på ett examensbaserat system. Nya undervisningsmetoder och -möjligheter kan utnyttjas bättre än i nuläget. Det här anser Kommunikationsministeriets arbetsgrupp som har utrett utvecklingen av utbildningen för förar- och yrkeskompetens.

Arbetsgruppen föreslår att man ska få inleda förarutbildning för B-körkort redan vid 16 års ålder. I stället för det nuvarande undervisningssystemet i många faser ska man övergå till ett enfasigt system.

Enligt arbetsgruppen borde man så snart som möjligt börja utnyttja simulatorundervisning i förarutbildningen för körkort för kategori B. Dessutom föreslås det att de kortvariga körkorten ska slopas inom en snar framtid.

Tvåhjulsfordon, mopedbilar och personbilar övergår till det examensbaserade systemet. Systemet möjliggör en undervisning som svarar på de individuella behoven och ett mångsidigare utbud av undervisning i bilskolorna. Kunskaperna kan även inhämtas till exempel i samband med den grundläggande utbildningen eller utbildning på andra stadiet. Enligt arbetsgruppen bör man även utreda möjligheterna till en regionalt eller tidsmässigt begränsad körrätt.

Trafik- och kommunminister Henna Virkkunen anser att arbetsgruppen har gjort ett gott och välgrundat arbete.

- Det är på sin plats att körundervisningen ändras till att motsvara dagens behov. Det ska vara möjligt att tillämpa nya metoder och möjligheter i undervisningen och att anpassa inlärningen efter vars och ens behov, konstaterar Virkkunen.

Arbetsgruppen föreslår att ändringen av körkortsundervisningen ska genomföras under nästa regeringsperiod.

I fråga om den tunga trafiken föreslår arbetsgruppen att man behåller det nuvarande systemet för förarutbildningen eftersom bestämmelserna om yrkeskompetens kommer att ändras. Tillgången på yrkesförare kan i den närmaste framtiden utvecklas både genom den nationella och internationella lagstiftningen.

Den finländska förarutbildningen har varit synnerligen oförändrad i flera årtionden. Samtidigt har samhället förändrats mycket och nya inlärningsmöjligheter finns till buds. Avsaknaden av alternativ och konkurrens är svagheter i det nuvarande systemet. I Finland är priset på körkortet dessutom bland de dyraste i EU.

Den nuvarande körkortslagen och dess bestämmelser om förarutbildningen för mopedkort trädde i kraft i juni 2011. I sin helhet trädde lagen i kraft i januari 2013. I början av 2014 ändrades körkortslagen vad gäller undervisning med undervisningstillstånd.

Målet med totalreformen av körkortslagen är att förbättra trafiksäkerheten, i synnerhet för nya förare.

Rapporten av arbetsgruppen för utveckling av utbildningen för förar- och yrkeskompetens (LVM:s publikation 10/2014) finns tillgänglig på ministeriets webbplats på adressen www.lvm.fi.

Ytterligare information:
Silja Ruokola, regeringsråd, tfn 0295 34 2367
Kimmo Kiiski, trafikråd, tfn 0295 34 2304
Eija Maunu, regeringsråd, tfn 0295 34 2571

Henna Virkkunen