Ansökningsomgången för koncession för myndighetsnätet Virve har öppnat

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 25.9.2019 10.36
Pressmeddelande
Polisbil på Mannerheimvägen i Helsingfors. (Foto: KM/Shutterstock)
Polisbil på Mannerheimvägen i Helsingfors. (Foto: KM/Shutterstock)

Statsrådet ledigförklarar en nätkoncession för myndighetsnätet Virve. Den nya koncessionen är i kraft 2020-2033, alltså 14 år.

Myndighetsradionätet använder frekvensområdena 380-386 megahertz och 390-396 megahertz. För närvarande är Suomen Erillisverkot Oy innehavare av den gällande nätkoncessionen för Virve. Koncessionsperioden går ut i slutet av 2019. Virve används av räddningsväsendet, polisväsendet, Försvarsmakten, Gränsbevakningsväsendet, Tullen, social- och hälsovården, olika ministerier samt andra som svarar för statens och kommunernas säkerhet och funktion.

En lagändring som gjordes 2018 möjliggjorde en bredbandig mobiltjänst för myndighetskommunikation som utnyttjar kommersiella teleföretags mobilnät. I framtiden ersätter bredbandstjänsten den nuvarande smalbandiga tjänsten för myndighetskommunikation som baserar sig på myndighetsradionätet. Den nätkoncession som nu ska beviljas påverkar inte införandet av en servicelösning för bredbandig myndighetskommunikation, eftersom den nuvarande och den nya bredbandiga tjänsten för Virve till en början fungerar parallellt.

Vad händer härnäst?

Ansökningstiden går ut den 23 oktober 2019 kl. 12.00. Koncessionsansökan med bilagor ska lämnas till kommunikationsministeriets registratorskontor [email protected].

Statsrådet beviljar koncessionen när ansökningsomgången har avslutats. Koncessionen träder i kraft den 1 januari 2020.

Närmare upplysningar om koncessionen och ansökningsförfarandet finns på kommunikationsministeriets webbplats www.lvm.fi/toimiluvat.

Ytterligare information:

Heidi Mäntylä, överinspektör, tfn 0295 342 073, [email protected]