Anskaffningsstöd för gasdrivna lastbilar planeras

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 19.8.2020 13.45 | Publicerad på svenska 25.9.2020 kl. 9.14
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet begär utlåtanden om ett anskaffningsstöd för gasdrivna lastbilar. Det föreslås att stödet ska beviljas för köp eller leasing av nya lastbilar som väger över 16 ton. Begäran om utlåtande gäller villkoren för beviljande av stöd.

Syftet med stödet är att främja utvecklingen av utsläppssnåla tunga fordon och främja användningen av teknik som bygger på gas i trafiken. Stödbeloppet ska graderas enligt anskaffningspriset för bilen och riktas till fordon som använder flytande gas (LNG) eller komprimerad gas (CNG). För ett fordon som använder LNG ska det beviljas 12 000 euro i anskaffningsstöd och för ett fordon som drivs med CNG ska det beviljas 5000 euro i stöd.

Understödet beviljas och övervakas av Transport- och kommunikationsverket.

Dessutom föreslås det att de punkter i lagen som gäller skrotningspremien ska upphävas som onödiga. Anslag för beviljande av skrotningspremie har inte funnits att tillgå efter 2018. Upphävandet av paragraferna är en lagteknisk ändring. Andra stödformer bedöms i sin helhet i samband med färdplanen för fossilfria transporter, och vid behov lämnas en separat regeringsproposition om dem.

Vad händer härnäst?

Remisstiden löper ut 13.9.2020.Alla organisationer och medborgare kan lämna remissyttranden på nätet på www.utlåtande.fi eller via e-post till [email protected]

Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen av ärendet som tjänsteuppdrag.

Ytterligare information:

Päivi Antikainen, enhetsdirektör, tfn 050 382 7101

Eleonoora Eilittä, konsultativ tjänsteman, tfn 050 309 9189

KORRIGERING

Pressmeddelandet har korrigerats 20 augusti 2020, klockan 9.10. Stöd beviljas för köp av lastbilar över 16 ton.