Anmälningstiden för 800 MHz-frekvensauktion har börjat

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 20.11.2012 9.28 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.40
Pressmeddelande

Det är nu möjligt att anmäla sig till auktionen inom frekvensbandet 800 MHz. Kommunikationsverket tar emot anmälningar till den 17 december. Auktionen börjar den 24 januari 2013.

Totalt auktioneras frekvenser i 800-bandet ut 2x30 MHz i block om 2x5 MHz. Ett företag eller en sammanslutning kan beviljas högst tre duplexband.

Auktionen genomförs över internet enligt en s.k. SMRA-modell (simultaneous multiround auction), vilket betyder att alla duplexband i 800-bandet auktioneras samtidigt. Efter att auktionen har avslutats meddelar Kommunikationsverket slutresultatet till Kommunikationsministeriet, som sedan publicerar resultatet.

Koncessionerna för auktionsvinnarna beviljas av statsrådet för 20 år i taget. Koncessionerna beviljas för hela Finland med undantag av landskapet Åland.

För att täcka de administrativa kostnaderna tas för deltagande i auktionen ut en avgift på 65 000 euro.

Ytterligare information:

Kaisa Laitinen, konsultativ tjänsteman, tfn 040 772 7643
Olli-Pekka Rantala, chef för kommunikationsnätsenheten, tfn 050 344 3400
Kirsi Karlamaa, direktör, Kommunikationsverket, tfn 040 823 2121