Ändringen av lagen om transportservice vad gäller kundtransporter inom turismbranschen stadfästes

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 13.7.2018 11.26 | Publicerad på svenska 13.7.2018 kl. 11.34
Pressmeddelande

Kundtransporterna vid företag inom turismbranschen underlättas genom en ändring av lagen om transportservice.

Regeringen föreslog den 13 juli 2018 att lagen ska stadfästas. Lagen träder i kraft samma dag.

I och med ändringen krävs det att företagen har taxitillstånd, medan föraren inte heller i fortsättningen behöver körtillstånd för taxiförare vid transporter som erbjuds av hemserviceföretag eller turismföretag som en del av det servicepaket företaget erbjuder.

Transporten ska utgöra en mindre del av servicepaketet. Servicepaketet ska säljas som en helhet, vilket betyder att transporttjänsten inte kan köpas separat av serviceföretaget. Ett typiskt exempel är en naturtjänst, där guiden transporterar kunderna från inkvarteringsstället till den plats där utflykten börjar.

I fall där ett företag erbjuder separata avgiftsbelagda transporter t.ex. till flygplatsen, ska föraren alltid ha ett körtillstånd för taxiförare. Undantaget möjliggör inte att en förare utan körtillstånd för taxiförare kör exempelvis transporter som ersätts av FPA eller kommunerna.

Lagändringen underlättar tillgången på arbetskraft och sysselsättningen för säsongsanställda. Ändringen har positiva konsekvenser för den finländska hemservice- och turismverksamheten.

Ytterligare information:
Elina Immonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 34 2126

Anne Berner